Rekolekcje wielkopostne "Droga pokoju"

O. Wojciech Kowalski SJ, jezuita posługujący w Kłodzku, poprowadził w tym roku w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przez trzy zostaliśmy zaproszeni poprzez Słowo Boże do odkrycia w naszym życiu tytułowej "Drogi pokoju".

 

Jezuita w swoim nauczaniu ukazał, że droga do prawdziwego pokoju wewnętrznego wiedzie przez konfrontację z ciemnością, którą każdy z nas nosi w swoim sercu. Pierwszego dnia rekolekcji zostaliśmy zaproszeni do "śmiałości wiary" - czyli szczerego wewnętrznego wołania do Boga o doświadczenie Jego zbawczego działania. Po wieczornej Mszy o. Wojciech poprowadził także modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, medytując scenę nieudanego połowu ryb, opisaną w Ewangelii wg. św. Łukasza. W drugim dniu została przybliżona nam głębia modlitwy "Ojcze Nasz", której zwykłe odmówienie zgodnie z wyliczeniami rekolekcjonisty trwa zaledwie 15 sekund. Po wysłuchaniu nauczania każdy z nas będzie mógł odkrywać bogactwo treści tej codziennej modlitwy. Podobnie jak dzień wcześniej, drugiego dnia miało miejsce dodatkowe spotkanie - tym razem dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. O. Wojciech podzielił się z młodzieżą świadectwem swojej drogi do Kościoła i Boga, a także zachęcił do czerpania męstwa z wiary w Chrystusa. Na zakończenie rekolekcji jezuita z Kłodzka wyjaśnił że droga do pokoju prowadzi przez zaproszenie Jezusa do pęknięć naszego wnętrza.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy o. Wojciechowi za podzielenie się z nami żywym i autentycznym przekazem Słowa Bożego. Niech zasiane ziarno wydaje w naszej wspólnocie obfite owoce Bożego działania. Wszystkim uczestniczącym w rekolekcjach bardzo serdecznie dziękujemy za obecność.

 

Zapraszamy do odsłuchania nauczań głoszonych przez o. Wojciecha:

 

1. Poniedziałek - Śmiałość wiary; Wróć na głębiny

2. Wtorek - 15 sekund z Bogiem

3. Środa - Droga pokoju

 

 

Czytaj dalej...

Szkolne rekolekcje '18

Dwudniowe rekolekcje wielkopostne dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr I poprowadziła w tym roku ekipa młodzieżowa Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji z Lublina.

Ola Iwaszko, Kacper Niedziałek, Damian Adamczewski oraz kl. Marcin Remfeld to czwórka młodych ludzi związanych z lubelskim środowiskiem ewangelizacji oraz tamtejszą wspólnotą "Przyjaciele Oblubieńca". Przez dwa dni dzielili się z uczniami naszych szkół swoim doświadczeniem relacji z Bogiem. Rekolekcje składały się z krótkich dynamicznych nauczań wspartych świadectwem ich życia, przeplatane różnymi formami aktywizacji słuchaczy. Uczestnicy rekolekcji usłyszeli autentyczne słowa i świadectwa o Bogu, który kocha każdego człowieka za darmo, nie stawiając żadnych warunków. Prowadzący spotkania nie unikali także trudnych tematów takich jak: różne formy uzależnień, brak akceptacji siebie czy destrukcyjne relacje, równocześnie wskazując na rozwiązanie wszelkich życiowych problemów młodych ludzi - nawiązanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, jedynym Zbawicielem ludzkości, który ma moc wyzwolić nas z każdej formy zła i niewoli.

W drugim dniu rekolekcji po spotkaniu w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury młodzież miała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie uczestniczyli w Eucharystii, podczas której wysłuchali nauczania ks. Krzysztofa Augustyna. Katecheta II LO zachęcił młodzież do podjęcia konkretnej walki o relację z Bogiem porównując te zmagania do meczu koszykówki.

Bardzo serdecznie dziękujemy całej ekipie prowadzącej rekolekcje za żywe i autentyczne świadectwo wiary. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji rekolekcji: dyrekcji II LO, pracownikom DOK. Dziękujemy za obecność wszystkim przedstawicielom grona pedagogicznego oraz naszym uczniom.

 

Czytaj dalej...

Kurs "Chłopiec z chlebami i rybami"

W miniony weekend w naszej parafii odbył się kolejny kurs ewangelizacyjny, tym razem skierowany do osób posługujących we wspólnotach. Kurs "Chłopiec z chlebami i rybami" został poprowadzony przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji przy współpracy Środowiska Nowej Ewangelizacji Diecezji Świdnickiej. W rekolekcjach uczestniczyło prawie 50 osób na codzień formujące się we wspólnotach "Przyjaciele Oblubieńca" z naszej parafii, Mieroszowa, Międzylesia oraz we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym "Lud Pana Zastępów".

Uczestnicy kursu brali udział w nauczaniach, dynamikach, modlitwach w trakcie których odkrywali swoje powołanie do służby w Kościele i w konkretnej wspólnocie. Rekolekcje w formie kursu zapraszały także wszystkich uczestników do współtworzenia tego czasu poprzez przygotowywanie animacji, podsumowań tematów, posługi modlitewne. Świadectwa składane na zakończenie kursu były potwierdzeniem działania Pana Boga podczas rekolekcji, który rozpalił serca uczestników do włączenia się w różnego rodzaje posługi i odpowiedzialności w swoich wspólnotach.

Dziękujemy Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji oraz Środowisku Nowej Ewangelizacji Diecezji Świdnickiej, dzięki którym nie możliwe byłoby przeprowadzenie kursu. Dziękujemy naszym parafianom, którzy włączyli się w przygotowania i prowadzenie tego wydarzenia. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli uczestników kursu na noclegi. Bogu niech będą dzięki!

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS