PLAN TRIDUUM 2020

 

WIELKI CZWARTEK

W ten dzień Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w trzech naszych kościołach.  

 ROZPOCZĘCIE LITURGII O GODZINIE 19.00 - będzie transmisja w internecie.

Adoracja potrwa w kościele parafialnym do godz. 22.00.

BARDZO PROSIMY, ABY KAŻDA OSOBA BYŁA NA ADORACJI MAKSYMALNIE 10-15 MINUT,

PRZY ZACHOWANIU LIMITU OSÓB – MAKSYMALNIE 5.


WIELKI PIĄTEK

O godz. 8.00 - Jutrznia i Godzina Czytań - będzie transmisja w internecie. 

ROZPOCZĘCIE LITURGII – GODZ. 19.00 - będzie transmisja w internecie. 

Adoracja potrwa w kościele parafialnym do godz. 23.00.

BARDZO PROSIMY, ABY KAŻDA OSOBA BYŁA NA ADORACJI MAKSYMALNIE 10-15 MINUT,

PRZY ZACHOWANIU LIMITU OSÓB – MAKSYMALNIE 5.

 

WIELKA SOBOTA

O godz. 8.00 - Jutrznia i Godzina Czytań - będzie transmisja w internecie.

NIE BĘDZIE POŚWIECENIA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY.

Obrzęd poświęcenia pokarmów w rodzinie w poranek wielkanocny dostępny powyżej.

WIGILIA PASCHALNA ROZPOCZNIE SIĘ o 21.OO w kościele parafialnym - będzie transmisja w internecie.


Bardzo dziękujemy za zorganizowanie akcji "Wspieram Parafię".

Dotarły do nas informacje, że wiele osób otrzymało wiadomość o możliwości wsparcia Parafii w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zapewniamy, że wszelkie darowizny są przeznaczane na bieżącą działalność Parafii (rachunki, opłaty administracyjne, itp.).

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska 72 1090 2301 0000 0005 9014 4055

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wsparcie.

 

Ogólnopolski spis MSZY ŚWIĘTYCH on-line


APEL PAPIEŻA FRANCISZKA


KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa proszę duszpasterzy oraz wszystkich wiernych o ponowne zapoznanie się i stosowanie zaleceń, które były zawarte w dotychczasowych komunikatach Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (znajdują się poniżej).

Jednocześnie informuję, że wydarzenia takie jak: parafialne rekolekcje szkolne, dzień skupienia duchowieństwa (14 III); konferencja księży dziekanów (16 III), diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (20 III), diecezjalne spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową w Wałbrzychu (4 IV), Msza Św. papieska w Wałbrzychu (4 IV) zostają odwołane bądź odbędą się w późniejszych terminach.

Zalecam także by zaplanowane w najbliższych tygodniach spotkania, zjazdy w domach rekolekcyjnych zostały odwołane lub przewidziane w innym czasie.

 

Należy zapoznać się i stosować do wytycznych zawartych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pomocą środków masowego przekazu.

Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych.


KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI z 10 marca 2020 r.


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI z 28 lutego 2020 r.


 

Powrót na górę