Wizytacja i bierzmowanie

Biskup Ignacy Dec dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii, w trakcie której udzielił sakramentu bierzmowania 17 osobom.

We wtorek 9 maja nasz pasterz odwiedził w domach naszych chorych parafian oraz rodziny, z których pochodzą kapłani. Następnie odwiedził kilka szkół oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy. Po obiedzie biskup spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych na modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Po tym spotkaniu miały miejsce rozmowy z duszpasterzami naszej parafii. Centralnym punktem wizytacji kanonicznej była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bpa Ignacego Deca, podczas której sakrament bierzmowania przyjęło 17 osób. Na zakończenie Mszy Świętej miało miejsce zaprzysiężenie kolejnej "Margaretki", która modlić się będzie w intencji naszego biskupa.
W środę, drugiego dnia wizytacji, pasterz naszej diecezji odwiedził pozostałe szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii.

Serdecznie dziękujemy naszemu Biskupowi za możliwość spotkania, wspólną modlitwę oraz eucharystię. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tych uroczystości składamy wyrazy podziękowania.

 

Powrót na górę