Bardzo dziękujemy za zorganizowanie akcji "Wspieram Parafię".

Dotarły do nas informacje, że wiele osób otrzymało wiadomość o możliwości wsparcia Parafii w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zapewniamy, że wszelkie darowizny są przeznaczane na bieżącą działalność Parafii (rachunki, opłaty administracyjne, itp.).

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska 72 1090 2301 0000 0005 9014 4055

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wsparcie.

 

Wiadomości KAI

Rozważania Słowa Bożego

  • Mądrość dziecka
    „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…” To zaproszenie bardzo na czasie.
  • Czy król może być taki?
    Zachariasz działał krótko po zakończeniu niewoli babilońskiej.
  • Taki mały
    W pierwszym czytaniu Zachariasz prorokuje o niezwykłym królu, który – pokorny – jedzie na osiołku. W Ewangelii Jezus wysławia Ojca: zakryłeś te...